Bildiri Gönderimi

Özet Başvurusu Sırasında Dikkat Edilecek Noktalar ve Gönderme Kuralları
Bildiri özetleri, bildiri sistemi kullanılarak web sitesi üzerinden online olarak gönderilmelidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiri özetleri kabul edilmeyecektir. İnternet üzerinden gönderilen özetler, kabul edilmesi halinde aynı şekilde yayınlanacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir.
Kayıt dışı yazarların bildiri özetleri, kongre özet kitabında yayınlanmayacaktır.

Geç Bildiri Gönderim Tarih Aralığı : 19 – 31 Ağustos 2021

**Önemli Not: 31 Ağustos 2021 tarihinden sonra bildiri gönderimi yapılamayacaktır!

Yazım Kuralları

 • Özetler online bildiri özet sistemi ile toplanacaktır.
 • Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır.
 • İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır.
 • Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
 • Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)
 • Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
 • Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
 • Bildiri özetleri araştırmalar için “Giriş ve Amaç”, Yöntem”, “Bulgular”, “Tartışma ve Sonuç”. Olgu sunumları için ise “Giriş”, “Olgu”, “Sonuç” başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
 • Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 400 kelimeyi geçmemelidir.
 • Özetler Poster veya Sözlü formatında toplanacaktır, özetinize en uygun konu kategorisi ilgili adımda seçilmelidir.
 • Başlık açık net olmalı çalışmayı tanımlamalıdır.

Yazım kurallarına uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Bildirilerin Değerlendirilmesi
Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesi’nce yapılacaktır. Bildiri Kabulü hakem değerlendirmesi sonucuna göre, “Bildiri Kabul” veya “Bildiri Red” mektupları olarak e-posta adreslerine gönderilecektir

Sözlü Sunum
Sunum süresi 5 dakika olup tartışma süresi ise 1 dakikadır. Sunumlar 8 slaytı geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır. Sunum şekli; Giriş ve Amaç (1 slayt), Materyal-metod (2 slayt), Bulgular (2 slayt) ve Tartışma (2 slayt) ve sonuç (1 slayt) olacak şekilde yapılandırılmalıdır. Sunumunuza ait video kaydınızı [email protected] adresine 27 Eylül 2021 tarihine kadar göndermeniz gerekmektedir.

Mini Sempozyum
Mini Sempozyum oturumu sözlü sunumlarında sunum süresi 6 dakika olup, tartışma süresi ise 2 dakikadır. Sunumlar 10 slaytı geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır. Sunum şekli; Giriş ve Amaç (1 slayt), Materyal-metod (2 slayt), Bulgular (3 slayt) ve Tartışma (3 slayt) ve sonuç (1 slayt) olacak şekilde yapılandırılmalıdır.
Sunumlar hazırlanırken, belirtilen zamana sadık kalınmasına dikkat edilmesini rica ederiz. Sunumunuza ait video kaydınızı [email protected] adresine 27 Eylül 2021 tarihine kadar göndermeniz gerekmektedir.

Sunum Kaydı Nasıl Alınır?

 1. Zoom uygulamasında Ayarlar bölümünü açın.
 2. Buradan toplantı kaydının bilgisayarınızda nereye kaydedileceğini belirleyin.
 3. Girmek istediğiniz bir toplantıya katılın. Burada toplantıyı başlatan yönetici kayıt izni vermiş ise alt tarafta bulunan ”Record” seçeneği aktif olacaktır. Burada ”Alt + R” kısayolunu veya butonu kullanarak kayıt işlemini başlatın. Kayıt başladıktan sonra ”Alt + P’‘ kısayolu ile kaydı duraklatıp, ”Alt + R” kısayolu ile kaydı bitirebilirsiniz. Ayrıca sağ alt köşede bulunan ”End Meeting” seçeneğine tıklayarak da kaydı otomatik bitirme imkanınız var. Kayıt işlemi bittikten sonra toplantı kaydı daha önce belirlediğiniz yere gönderilir.
 4. Kaydetmiş olduğunuz videonuzu [email protected] adresine 27 Eylül 2021 tarihine kadar göndermeyi unutmayınız.

E-Poster
E-posterinizi tek sayfa olacak ve 20 MB geçmeyecek şekilde pdf formatında [email protected] adresine 27 Eylül 2021 tarihine kadar göndermeniz gerekmektedir.  Örnek PPT dosyasına ulaşmak için tıklayınız.